AHOLD
30,45 EUR +1,35 %

NL0011794037 · Notowanie · 14:43:23
Otwarcie29,89
High30,78
Low29,51
Zamkniecie30,04
1 tydzien
+1,50 %
1 miesiac
+2,46 %
Obecny rok
+12,46 %
1 rok
+7,64 %
3 lata
+53,60 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.