POSTNL
1,31 EUR

NL0009739416 · Notowanie · 29.02.2024 21:59:56
Otwarcie-
High-
Low-
Zamkniecie-
1 tydzien
-2,27 %
1 miesiac
-3,63 %
Obecny rok
-7,36 %
1 rok
-20,48 %
3 lata
-62,24 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.