POSTNL
2,07 EUR

NL0009739416 · Notowanie · 22.09.2023 22:00:00
1 tydzien
-6,72 %
1 miesiac
+0,39 %
Obecny rok
+17,17 %
1 rok
+16,51 %
3 lata
-21,34 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.