POSTNL
1,50 EUR

NL0009739416 · Notowanie · 02.06.2023 21:57:04
1 tydzien
-1,96 %
1 miesiac
-5,10 %
Obecny rok
-15,16 %
1 rok
-51,81 %
3 lata
+0,64 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.