BINCKBANK
6,35 EUR

NL0000335578 · Notowanie · 25.09.2019 17:41:00
Otwarcie-
High-
Low-
Zamkniecie-
1 tydzien
-1,55 %
1 miesiac
+0,24 %
1 rok
+16,30 %
3 lata
+22,12 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.