STMICROELECTRONICS
40,17 EUR

NL0000226223 · Notowanie · 22.09.2023 21:59:58
1 tydzien
-2.87 %
1 miesiac
-7.89 %
Obecny rok
+19.81 %
1 rok
+14.43 %
3 lata
+58.84 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.