STMICROELECTRONICS |
38,31 EUR

NL0000226223 · Notowanie · 17.05.2024 21:59:55
Otwarcie-
High-
Low-
Zamkniecie-
1 tydzien
+1,87 %
1 miesiac
+0,72 %
Obecny rok
-15,81 %
1 rok
-3,88 %
3 lata
+31,65 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.