STMICROELECTRONICS |
39,87 EUR -2,16 %

NL0000226223 · Notowanie · 11:55:15
Otwarcie41,26
High39,99
Low39,99
Zamkniecie40,75
1 tydzien
-2,30 %
1 miesiac
+5,17 %
Obecny rok
-11,20 %
1 rok
-12,61 %
3 lata
+27,81 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.