HEINEKEN
97,33 EUR

NL0000009165 · Notowanie · 23.03.2023 21:59:52
Otwarcie-
High-
Low-
Zamkniecie-
1 tydzien
+0,03 %
1 miesiac
+0,05 %
Obecny rok
+10,04 %
1 rok
+14,26 %
3 lata
+37,24 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.