NTT DOCOMO
3,882.50 JPY

JP3165650007 · Notowanie · 24.12.2020 07:01:00
1 tydzien
+0,13 %
1 miesiac
+0,09 %
Obecny rok
+27,69 %
1 rok
+28,11 %
3 lata
+45,10 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.