SAIPEM
1,39 EUR

IT0005495657 · Notowanie · 31.03.2023 21:59:59
1 tydzien
+11,29 %
1 miesiac
-8,67 %
Obecny rok
+17,02 %
1 rok
+20,90 %
3 lata
-38,15 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.