FTSE MIB
32.945,00

IT0003465736 · Notowanie · 01.03.2024 19:59:51
1 tydzien
+0,78 %
1 miesiac
+7,35 %
Obecny rok
+8,01 %
1 rok
+20,60 %
3 lata
+41,61 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.