HERA
2,50 EUR

IT0001250932 · Notowanie · 24.03.2023 21:59:52
1 tydzien
+4,90 %
1 miesiac
-0,44 %
Obecny rok
-3,12 %
1 rok
-23,37 %
3 lata
-19,94 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.