HERA
2,59 EUR

IT0001250932 · Notowanie · 29.09.2023 21:59:30
1 tydzien
-5,07 %
1 miesiac
-7,28 %
Obecny rok
+0,04 %
1 rok
+18,85 %
3 lata
-19,42 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.