MEDIOBANCA
9,27 EUR

IT0000062957 · Notowanie · 31.03.2023 21:59:44
1 tydzien
+2,46 %
1 miesiac
-7,89 %
Obecny rok
+2,46 %
1 rok
+0,57 %
3 lata
+84,43 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.