MARUTI SUZUKI INDIA |
7.612,90 INR

INE585B01010 · +15 Min
Otwarcie-
High-
Low-
Zamkniecie-
1 tydzien
+2,19 %
1 miesiac
+8,20 %
Obecny rok
+4,12 %
1 rok
+2,65 %
3 lata
-21,75 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.