OIL AND NATURAL GAS CORPORATION
93,25 INR

INE213A01029 · +15 Min
Otwarcie-
High-
Low-
Zamkniecie-
1 tydzien
+2,70 %
1 miesiac
+18,79 %
Obecny rok
-26,83 %
1 rok
-27,12 %
3 lata
-52,23 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.