INFOSYS |
1.246,80 INR

INE009A01021 · +15 Min
Otwarcie-
High-
Low-
Zamkniecie-
1 tydzien
-0,50 %
1 miesiac
+13,35 %
Obecny rok
+69,21 %
1 rok
+70,12 %
3 lata
+19,65 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.