JAZZ PHARMACEUTICALS
160,48 USD

IE00B4Q5ZN47 · +15 Min
Otwarcie-
High-
Low-
Zamkniecie-
1 tydzien
+0,30 %
1 miesiac
+21,58 %
Obecny rok
+7,98 %
1 rok
+28,04 %
3 lata
+19,32 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.