FTSE MIB INDEX
32.945,00

GB00BNNLHW18 · Notowanie · 01.03.2024 19:59:51
1 tydzien
+0,77 %
1 miesiac
+6,91 %
Obecny rok
+8,09 %
1 rok
+20,41 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.