FTSE MIB INDEX
30.410,50

GB00BNNLHW18 · Notowanie · 08.12.2023 19:53:37
1 tydzien
+1,58 %
1 miesiac
+7,15 %
Obecny rok
+25,97 %
1 rok
+25,30 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.