SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY
1.661,22 GBp

GB0007908733 · Notowanie · 01.03.2024 17:58:08
1 tydzien
+4,35 %
1 miesiac
-1,03 %
Obecny rok
-11,16 %
1 rok
-3,07 %
3 lata
+23,45 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.