SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY
1.711,99 GBp

GB0007908733 · Notowanie · 24.03.2023 19:08:23
1 tydzien
+0,91 %
1 miesiac
-3,34 %
Obecny rok
-1,98 %
1 rok
+1,61 %
3 lata
+41,22 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.