BIOMERIEUX
101,08 EUR

FR0013280286 · Notowanie · 24.03.2023 21:59:42
1 tydzien
+4,06 %
1 miesiac
+7,77 %
Obecny rok
+2,73 %
1 rok
+3,90 %
3 lata
+6,93 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.