VALEO
17,68 EUR

FR0013176526 · Notowanie · 24.03.2023 21:59:58
1 tydzien
-0,42 %
1 miesiac
-7,35 %
Obecny rok
-0,73 %
1 rok
+12,25 %
3 lata
+8,63 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.