ADP
125,65 EUR

FR0010340141 · Notowanie · 01.03.2024 22:00:00
1 tydzien
-4,16 %
1 miesiac
+1,45 %
Obecny rok
+7,21 %
1 rok
-7,95 %
3 lata
+18,43 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.