CAPGEMINI |
193,98 EUR

FR0000125338 · Notowanie · 19.07.2024 21:59:56
1 tydzien
+1,16 %
1 miesiac
+6,06 %
Obecny rok
+2,77 %
1 rok
+9,04 %
3 lata
+18,10 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.