TOTALENERGIES |
66,71 EUR

FR0000120271 · Notowanie · 18.04.2024 21:59:59
Otwarcie-
High-
Low-
Zamkniecie-
1 tydzien
-1,51 %
1 miesiac
+6,39 %
Obecny rok
+8,29 %
1 rok
+13,68 %
3 lata
+75,62 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.