ETABLISSEMENTS MAUREL ET PROM
6,35 EUR

FR0000051070 · Notowanie · 01.12.2023 21:55:18
1 tydzien
-8,27 %
1 miesiac
+10,44 %
Obecny rok
+55,67 %
1 rok
+51,94 %
3 lata
+291,58 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.