EUROSTOXX OIL&GAS
314,94

EU0009658400 · +15 Min
1 tydzien
-0,93 %
1 miesiac
-9,04 %
Obecny rok
-11,31 %
1 rok
+5,84 %
3 lata
+55,47 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.