GRIFOLS
11.49 EUR

ES0171996087 · Notowanie · 23.02.2024 21:59:57
1 tydzien
+8,12 %
1 miesiac
+27,61 %
Obecny rok
-25,95 %
1 rok
-10,93 %
3 lata
-47,63 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.