SOLARIA ENERGIA
17,49 EUR

ES0165386014 · Notowanie · 01.12.2023 21:59:39
1 tydzien
+5,93 %
1 miesiac
+24,50 %
Obecny rok
+0,92 %
1 rok
+1,41 %
3 lata
-11,12 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.