SOLARIA ENERGIA
11,04 EUR

ES0165386014 · Notowanie · 01.03.2024 22:00:00
1 tydzien
-4,37 %
1 miesiac
-18,37 %
Obecny rok
-40,87 %
1 rok
-37,00 %
3 lata
-42,59 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.