SOLARIA ENERGIA
13,71 EUR

ES0165386014 · Notowanie · 26.09.2023 21:59:58
Otwarcie-
High-
Low-
Zamkniecie-
1 tydzien
-6,27 %
1 miesiac
+2,66 %
Obecny rok
-20,91 %
1 rok
-18,31 %
3 lata
-8,46 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.