IBERDROLA
10,58 EUR

ES0144580Y14 · Notowanie · 29.09.2023 21:59:59
1 tydzien
-3,40 %
1 miesiac
-5,73 %
Obecny rok
-4,23 %
1 rok
+10,21 %
3 lata
+0,45 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.