CAIXABANK
3,65 EUR

ES0140609019 · Notowanie · 22.09.2023 21:59:59
1 tydzien
+2,93 %
1 miesiac
-4,06 %
Obecny rok
-1,62 %
1 rok
+2,66 %
3 lata
+85,92 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.