CAIXABANK
4,27 EUR

ES0140609019 · Notowanie · 01.03.2024 22:00:00
1 tydzien
+4,12 %
1 miesiac
+8,83 %
Obecny rok
+14,66 %
1 rok
+6,88 %
3 lata
+76,63 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.