CAIXABANK
3,78 EUR

ES0140609019 · Notowanie · 29.09.2023 21:59:59
1 tydzien
+2,95 %
1 miesiac
-2,08 %
Obecny rok
+1,71 %
1 rok
+14,53 %
3 lata
+105,33 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.