ACERINOX |
9,46 EUR

ES0132105018 · Notowanie · 19.07.2024 21:59:59
1 tydzien
-5,59 %
1 miesiac
-4,86 %
Obecny rok
-11,86 %
1 rok
-4,30 %
3 lata
-6,75 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.