ENAGAS
16,89 EUR

ES0130960018 · Notowanie · 08.12.2023 22:00:00
1 tydzien
-0,41 %
1 miesiac
+6,86 %
Obecny rok
+5,63 %
1 rok
+0,48 %
3 lata
-16,18 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.