DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION
0,01 EUR

ES0126775032 · Notowanie · 01.03.2024 17:29:01
1 tydzien
0,00 %
1 miesiac
+8,33 %
Obecny rok
+8,33 %
1 rok
-25,71 %
3 lata
-88,70 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.