DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION
0,01 EUR

ES0126775032 · Notowanie · 24.03.2023 17:29:49
1 tydzien
-3,33 %
1 miesiac
-14,71 %
Obecny rok
+11,54 %
1 rok
+11,54 %
3 lata
-82,84 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.