MAPFRE
1,84 EUR

ES0124244E34 · Notowanie · 31.03.2023 21:59:59
1 tydzien
+0,38 %
1 miesiac
-9,32 %
Obecny rok
+2,03 %
1 rok
-3,31 %
3 lata
+17,26 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.