BANCO SANTANDER
3,48 EUR

ES0113900J37 · Notowanie · 22.09.2023 21:23:04
1 tydzien
+0,12 %
1 miesiac
-2,63 %
Obecny rok
+22,03 %
1 rok
+34,13 %
3 lata
+123,15 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.