Merlin Properties Socimi
9,39 EUR

ES0105025003 · Notowanie · 01.12.2023 21:59:43
1 tydzien
+9,06 %
1 miesiac
+19,44 %
Obecny rok
+5,27 %
1 rok
+5,45 %
3 lata
+18,99 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.