COMMERZBANK
10,84 EUR

DE000CBK1001 · Notowanie · 01.03.2024 21:59:16
1 tydzien
+1,05 %
1 miesiac
+2,48 %
Obecny rok
-0,98 %
1 rok
-3,88 %
3 lata
+98,65 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.