BAYER
28,73 EUR

DE000BAY0017 · Notowanie · 23.02.2024 21:59:55
1 tydzien
+0,41 %
1 miesiac
-11,67 %
Obecny rok
-16,71 %
1 rok
-52,04 %
3 lata
-46,13 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.