HAMBORNER REIT |
6,68 EUR

DE000A3H2333 · Notowanie · 19.07.2024 21:58:02
1 tydzien
+1,37 %
1 miesiac
+3,09 %
Obecny rok
-1,77 %
1 rok
+2,30 %
3 lata
-27,19 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.