BRENNTAG
69.16 EUR

DE000A1DAHH0 · Notowanie · 31.03.2023 21:59:57
1 tydzien
+3.53 %
1 miesiac
-3.54 %
Obecny rok
+8.06 %
1 rok
-5.70 %
3 lata
+104.43 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.