NORDEX
11,34 EUR

DE000A0D6554 · Notowanie · 01.03.2024 21:58:03
1 tydzien
+21,31 %
1 miesiac
+21,15 %
Obecny rok
+8,60 %
1 rok
-22,05 %
3 lata
-50,96 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.