NORDEX
11,48 EUR

DE000A0D6554 · Notowanie · 26.05.2023 21:59:55
1 tydzien
-1,88 %
1 miesiac
+9,44 %
Obecny rok
-11,18 %
1 rok
+8,10 %
3 lata
+51,35 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.