WASHTEC
33,40 EUR

DE0007507501 · Notowanie · 01.12.2023 17:36:23
1 tydzien
-1,03 %
1 miesiac
+12,92 %
Obecny rok
-2,46 %
1 rok
-10,27 %
3 lata
-21,10 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.