DEUTSCHE EUROSHOP
18,33 EUR

DE0007480204 · Notowanie · 29.09.2023 17:36:33
1 tydzien
-3,45 %
1 miesiac
-23,99 %
Obecny rok
-24,60 %
1 rok
-16,90 %
3 lata
+78,11 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.