HEIDELBERGER DRUCK
1,71 EUR

DE0007314007 · Notowanie · 31.03.2023 21:58:05
1 tydzien
+3,45 %
1 miesiac
-0,06 %
Obecny rok
+11,69 %
1 rok
-28,45 %
3 lata
+205,36 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.