SÜDZUCKER |
13,37 EUR +1,29 %

DE0007297004 · Notowanie · 15:03:35
Otwarcie13,41
High13,31
Low13,31
Zamkniecie13,20
1 tydzien
+2,93 %
1 miesiac
+7,57 %
Obecny rok
-7,42 %
1 rok
-27,31 %
3 lata
-0,60 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.