SAP
170,09 EUR

DE0007164600 · Notowanie · 23.02.2024 21:59:56
1 tydzien
+3,17 %
1 miesiac
+13,76 %
Obecny rok
+24,06 %
1 rok
+56,33 %
3 lata
+65,30 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.