RHEINMETALL |
501,80 EUR

DE0007030009 · Notowanie · 19.04.2024 21:59:50
1 tydzien
-6,90 %
1 miesiac
+4,06 %
Obecny rok
+67,43 %
1 rok
+84,69 %
3 lata
+444,25 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.