NEMETSCHEK
88,12 EUR

DE0006452907 · Notowanie · 01.03.2024 21:59:32
1 tydzien
+0,92 %
1 miesiac
+2,42 %
Obecny rok
+14,41 %
1 rok
+65,08 %
3 lata
+65,48 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.