LEONI |
0,02 EUR

DE0005408884 · Notowanie · 21.08.2023 22:05:05
Otwarcie-
High-
Low-
Zamkniecie-
1 tydzien
-80,55 %
1 miesiac
-86,94 %
Obecny rok
-99,56 %
1 rok
-99,68 %
3 lata
-99,60 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.