BAYWA |
32,65 EUR 0,00 %

DE0005194005 · Notowanie · 09:00:42
Otwarcie33,00
High33,20
Low32,30
Zamkniecie32,65
1 tydzien
-2,54 %
1 miesiac
-1,95 %
Obecny rok
-16,82 %
1 rok
-41,38 %
3 lata
-34,50 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.