CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP
29,88 CNY

CNE1000009Q7 · Notowanie · 30.12.2020 09:09:15
1 tydzien
+3,82 %
1 miesiac
+1,19 %
Obecny rok
-2,77 %
1 rok
-4,40 %
3 lata
-20,49 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.