UBS
19,50 CHF

CH0244767585 · +15 Min
1 tydzien
+12,98 %
1 miesiac
-4,97 %
Obecny rok
+13,34 %
1 rok
+7,47 %
3 lata
+115,56 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.