UBS
17,50 CHF

CH0244767585 · +15 Min
1 tydzien
-2,78 %
1 miesiac
-2,56 %
Obecny rok
-1,71 %
1 rok
-1,38 %
3 lata
+74,39 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.