CIE FINANCIERE RICHEMONT |
127,00 CHF

CH0210483332 · +15 Min
Otwarcie-
High-
Low-
Zamkniecie-
1 tydzien
-5,12 %
1 miesiac
-12,62 %
Obecny rok
+8,76 %
1 rok
-15,14 %
3 lata
+32,02 %

Wyświetlane wskazania nie są oficjalnymi cenami podawanymi przez operatorów indeksów, ale cenami wyliczonymi na podstawie własnych modeli przez BNP Paribas lub wyznaczonych przez niego usługodawców.